Podcast

MERANTIS ER ET PODCAST PROJEKT FOR VOLDSRAMTE KVINDER

FORTÆLLINGER


Du kan høre alle vores 43 fortællinger her.

De er fortalt af kvinder, der har været i voldelige forhold eller i familier med social kontrol. Kvinderne har både dansk og udenlandsk baggrund. Fortællingerne er

fortalt på kvindernes eget sprog,

så flere af dem er også på engelsk og dansk


AKUT HJÆLP

RING 112


Her finder du hjælp til at komme væk fra vold og negativ

social kontrol
MERANTIS


Merantis A, B, C og D er projekter under Spodcast.dk

Disse projekter er støttet af Offerfonden


De seks nyeste podcast er støttet af Oak Foundation Denmark


RAPPORTER


Er du interesseret i vores projekters forløb,

kan du downloade vores rapporter over projekterne


Du er velkommen til kontakte journalisterne Jette Friis O’Broin og Lone Michelsen, som står bag Spodcast.dk og Merantis projekterne

MERANTIS ER OGSÅ MØDER, KONFERENCER OG MATERIALER

Etableringen af denne hjemmeside blev oprindeligt støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden. Hjemmesidens udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden


Merantis

c/o Spodcast.dk

Kenny Drews Vej 87

DK- 2450 København SV


Copyright @ All Rights Reserved